Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/03/2018 15:12 - Người đăng bài viết: administrator
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tài liệu của Trung Ương
1. NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI
nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC
lý tưỞng cách mẠng, đẠo đỨc, LỐI SỐNG VĂN HÓA;  ĐOàn kẾT, PHÁT HUY THANH NIÊN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG CAO BẰNG PHÁT TRIỂN
3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
HỎI - ĐÁP
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI
Tải: 
TẠI ĐÂY. Hoặc truy cập địa chỉ: https://daihoi11.com/
Tài liệu của Tỉnh Đoàn Cao Bằng
1. KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
3. một sô chuyên đề
Tải: 
TẠI ĐÂY
Tài
 liệu của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng

1. Kế hoạch Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tải: TẠI ĐÂY
2. Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tải: TẠI ĐÂY
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc