Sự ra đời của Đoàn TNCS HCM

Sự ra đời của Đoàn TNCS HCM

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Đăng lúc: 18-12-2012 09:39:14 AM | Đã xem: 5380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu Đoàn , Lịch sử Đoàn TNCSHCM