Tên / Số / ký hiệu : số 162-QĐ/ĐTN
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Qui chế thi đua, khen thưởngĐoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày ban hành 15/07/2017
Loại văn bản
Độ khẩn Thường
Lĩnh vực Thanh niên
Người ký duyệt Đào Minh Hồng
Cơ quan / đơn vị ban hành Đoàn khối CCQ tỉnh Cao Bằng
Lượt người xem 411
Lượt tải về 411
Tải về