Khẩu hiệu nhiệm kỳ 2017-2022
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày BH Xem Tải file Tải
06 - CV/ĐTN

Công văn về việc triệu tập Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

14/01/2018 19

Tải về 19

212- CV/ĐTN

Công văn về việc huy động ĐVTN tham gia thi trực tuyến Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cao Bằng năm 2017

05/11/2017 290

Tải về 290

210 - HD/ĐTN

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong quý IV, năm 2017

26/10/2017 211

Tải về 211

211- HD/ĐTN

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

26/10/2017 146

Tải về 146

198 - CV/ĐTN

Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16/10/2017 35

Tải về 35

193 - KH/ĐTN

Kế hoạch Ra quân tình nguyện năm 2017

03/10/2017 248

Tải về 248

182- CV/ĐTN

Công văn về việc cử ĐVTN tham dự triển lãm ảnh về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ Cao Bằng

13/09/2017 406

Tải về 406

180 - CV/ĐTN

Công văn triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

12/09/2017 156

Tải về 156

179 - CV/ĐTN

Công văn tham gia cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2017

10/09/2017 143

Tải về 143

177 - CV/ĐTN

Công văn về việc tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng

10/09/2017 141

Tải về 141

178 - CV/ĐTN

Công văn về việc chuẩn bị một số nội dung Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

10/09/2017 378

Tải về 378

173 - KH/ĐTN

kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030

21/08/2017 1988

Tải về 1988

171 - CV/ĐTN

Công văn về việc thực hiện chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2017

17/08/2017 113

Tải về 113

167 - CV/ĐTN

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

13/08/2017 122

Tải về 122

170 - CV/ĐTN

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức thành công Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

13/08/2017 112

Tải về 112

đính kèm công văn số 160 - CV/ĐTN, ngày 13/7/2017

Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

12/07/2017 324

Tải về 324

155 - KHPH/ĐTN

Kế hoạch Tổ chức hoạt động tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

09/07/2017 181

Tải về 181

156 - QĐ/ĐTN

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

09/07/2017 195

Tải về 195

151 - CV/ĐTN

Công văn về việc triệu tập tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn

03/07/2017 240

Tải về 240

150 - CV/ĐTN

Công văn về việc tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ" năm 2017

02/07/2017 213

Tải về 213

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Trang sau