CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Đăng lúc: Thứ tư - 04/11/2015 10:36 - Người đăng bài viết: Hứa Thị Dung
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là hoạt động sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, là nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục và được thực hiện thường xuyên, lâu dài gắn với trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (ngày 14/5/2011) của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Trung ương  Đoàn TNCSHCM phát động, đồng thời trên cơ sở định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Khối CQQT và Đảng ủy BHXH tỉnh, Chi đoàn BHXH tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Nhận thức đây là hoạt động sinh hoạt chính trị rất thiết thực và ý nghĩa, là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên, làm tốt hơn nữa công tác phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân. Với tinh thần đó, Chi đoàn đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, cách thức tiến hành cũng như nội dung, giải pháp thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, cụ thể: Trước hết Chi đoàn đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW, cũng như mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác cũng như việc học tập và làm theo lời Bác nhân Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; thực hiện lồng ghép việc giới thiệu, quán triệt, học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn thường kỳ, các cuộc họp Ban Chấp hành; chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể khác gắn việc phổ biến, quán triệt các nội dung học tập với các hoạt động của cơ quan như quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; học chính trị; nói chuyện thời sự, phổ biến pháp luật vv…
Song song với đó, Chi đoàn BHXH tỉnh luôn chú trọng việc học và làm theo tấm gương của Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể có ý nghĩa trong thực tiễn cuộc sống: hàng năm 100% đoàn viên đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, ký cam kết phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; ký giao ước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tích cực tham gia cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Mặt khác đối với những nội dung rèn luyện gắn với phẩm chất đạo đức của lực lượng thanh niên- tương lai của nước nhà cũng được Chi đoàn quan tâm đẩy mạnh và đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình như việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, thực hiện công trình phần việc thanh niên thông qua hoạt động chăm sóc bể cá, cây xanh, giữ gìn vệ sinh khuôn viên cơ quan; thực hiện phong trào đi sớm về muộn, bảo đảm làm hết việc chứ không tính hết giờ; xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào, tình nguyện, từ thiện xã hội... Thông qua các hoạt động đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực kỹ năng giao tiếp ứng xử, tác phong làm việc cũng như ý thức đoàn kết xây dựng đơn vị của mỗi đoàn viên thanh niên.
Đặc biệt là khi Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành 05 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, CCVC ngành BHXH. Chi đoàn BHXH tỉnh đã xác định đây là động lực, là một yêu cầu thực tế của Ngành nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, từ đó chi đoàn đã phối hợp với chính quyền xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực của CCVC phù hợp với từng lĩnh vực, từng vị trí công việc khác nhau và phân công trách nhiệm giám sát, đánh giá công khai, rộng rãi kết quả thực hiện. Từ năm 2013, hưởng ứng phong trào “Thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành BHXH theo tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...” do BHXH tỉnh Cao Bằng- Cụm Trưởng Cụm thi đua số II, BHXH 9 tỉnh Miền núi Phía Bắc phát động. Chi đoàn đã cụ thể hóa thành các chuẩn mực đối với đoàn viên công tác tại từng bộ phận nghiệp vụ bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động và công việc của mỗi cá nhân. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, việc nhận xét đánh giá phân loại đoàn viên luôn gắn liền với nội dung tiêu chí đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", từ đó góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu rưỡng rèn luyện cũng như phát huy được vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
Qua quá trình thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" cũng như vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ công tác, đoàn viên thanh niên Chi đoàn BHXH tỉnh đã có những chuyển biến mang tính đột phá cả về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tình hình chính trị tư tưởng, tinh thần, thái độ, tác phong, nề nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích của BHXH tỉnh trong việc được Thủ tướng chính phủ, BHXH Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tác giả bài viết: Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc