Năm thanh niên tình nguyện
Khẩu hiệu nhiệm kỳ 2017-2022

GS TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ năm 2016 tại Bình Phước phần 1

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 13:52 - Người đăng bài viết: Phạm Thanh Thắng
GS TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ năm 2016 tại Bình Phước phần 1

GS TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ năm 2016 tại Bình Phước phần 1

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết